Jazz a go go – Leni Stern / Stephane Grapelli / Wojtek Staroniewicz

Akwarium Concert Agency 1994