Fantazja Polska Nahorny Karłowicz

Polskie Radio S.A. 2002
(nominacja do “Fryderyka”)